برگه تکمیل اطلاعات صدور مجوز انتشار آگهی‌نامه

   دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی به استناد دستورالعمل جدید نحوه چاپ و انتشار آگهی‌نامه مصوب جلسه هفتاد و چهارم کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور (اینجا) آماده صدور موافقت اصولی برای انتشار آگهی‌نامه‌های تخصصی سراسر کشور است. لذا کانون‌های آگهی و تبلیغات بدین منظور موظف هستند نسبت به تکمیل و ارسال برگه ذیل اقدام نمایند.


برای دریافت برگه تکمیل اطلاعات صدور مجوز انتشار آگهی‌نامه اینجا کلیک کنید.