تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

برگه تکمیل اطلاعات صدور مجوز انتشار آگهی‌نامه

   دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی به استناد دستورالعمل جدید نحوه چاپ و انتشار آگهی‌نامه مصوب جلسه هفتاد و چهارم کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور (اینجا) آماده صدور موافقت اصولی برای انتشار آگهی‌نامه‌های تخصصی سراسر کشور است. لذا کانون‌های آگهی و تبلیغات بدین منظور موظف هستند نسبت به تکمیل و ارسال برگه ذیل اقدام نمایند.


برای دریافت برگه تکمیل اطلاعات صدور مجوز انتشار آگهی‌نامه اینجا کلیک کنید.