هشدار سازمان نظام پزشکی به سایت های تبلیغاتی

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
سازمان نظام پزشکی کشور، انتشار آگهی‌ها و تبلیغات سلامت و پزشکی را در سایت‌های تبلیغاتی ملزم به دریافتِ مجوز صادر شده آن سازمان برای متقاضیان کرد. بر همین اساس، آگهی‌دهندگان و متقاضیان تبلیغات سلامت و پزشکی برای ... ادامه