دستورالعمل‌ نحوه‌ انتشار آگهی‌نامه‌ توسط ‌کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی

دستورالعمل‌ نحوه‌ انتشار آگهی‌نامه‌ توسط ‌کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی
«مصوبه جلسه‌ هفتاد و چهار کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور»


1-آگهی‌نامه عبارت است از هر نوع محصول چاپی مجلد یا لوح فشرده که توسط کانون های آگهی و تبلیغاتی با هدف تبلیغ کالا یا خدمات منتشر و در گستره فعالیت همان کانون توزیع می‌شود.
تبصره 1 : آگهی‌نامه‌هایی که در مورد حرفه یا صنعتی خاص منتشر می‌شوند قید مکان ندارند.مشروط به آن که حداقل 90 درصد آگهی‌های آنها منحصر به آن صنعت یا حرفه باشد.
تبصره 2: ‌انتشار آگهی‌نامه‌های غیرمجلد منوط به نظر کمیته تبلیغات استان و با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشد.

2-انتشار آگهی‌نامه تنها توسط کانون‌های آگهی و تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اخذ موافقت اصولی از کمیته تبلیغات استان مجاز می‌باشد.
تبصره 1: صدور موافقت اصولی برای آگهی‌نامه‌های مربوط به حرفه خاص (موضوع تبصره یک ذیل بند یک) به عهده دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی می‌باشد.
تبصره 2: کانون فقط مجاز به انتشار یک آگهی‌نامه عمومی پس از کسب موافقت کمیته استان می‌باشد و انتشار چند آگهی‌نامه برای حرفه و صنعتی خاص منوط به اخذ موافقت از دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی است.

3-دوره انتشار آگهی نامه کمتر از ده روز مجاز نیست.انتشار شماره فوق العاده و به صورت موردی با موافقت کمیته تبلیغات استان امکانپذیر است.

4-توزیع آگهی نامه های موضوع این دستورالعمل به عنوان ضمیمه نشریات ممنوع است.
تبصره: کانون‌ها می‌توانند ضمیمه نیازمندیهای نشریات را طی توافق با آنها منتشر نمایند.بدیهی است مطابق قانون مطبوعات؛ این ضمائم با مسئولیت نشریات منتشر می شوند.

5-توزیع آگهی نامه در مکان عرضه نشریات مانند دکه های مطبوعاتی مجاز نیست.

6-آگهی‌نامه باید به طور رایگان عرضه شود و فاقد قیمت باشد.

7-مطالب مندرج در آگهی‌نامه‌ها منحصراً باید به آگهی‌های تبلیغاتی اختصاص یابد و چاپ هرگونه تصویر یا مطلب تحریری اعم از خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و مقاله در آگهی‌نامه ممنوع است.تبصره: درج پیام‌های عام‌المنفعه فرهنگی نظیر اشاعه فرهنگ دینی – ملی؛ مسائل مربوط به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، احترام به حقوق دیگران مشروط بر آن که حجم هر پیام از 30 کلمه و مجموع پیام‌های آگهی‌نامه در هر بار انتشار از 10 مورد تجاوز نکند، بلامانع است.

8-درج آگهی‌های احزاب و نهادهای سیاسی و آگهی نامزدهای انتخاباتی در آگهی‌نامه ممنوع است.

9-جذب و درج آگهی‌های دولتی مانند مناقصه‌ها، مزایده‌ها، حصر وراثت و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات در آگهی‌نامه‌ها ممنوع است.

10-نام کانون تبلیغاتی و عبارت ((آگهی نامه)) باید در بالاترین قسمت روی جلد آگهی‌نامه، به طوری که حداقل 25 درصد صفحه را شامل شود به طور واضح قید شود.افزودن هرگونه اسم یا عنوان دیگر مانند ویژه‌نامه، پیش‌شماره، فوق‌العاده و عناوین مشابه ممنوع است.

11- نامگذاری یا انتشار آگهی نامه همنام با نام نشریات، نام کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و سایر آگهی نامه های کشور مجاز نیست.
تبصره 1: کمیته تبلیغات استانها به هنگام صدور موافقت اصولی برای انتشار آگهی نامه؛ بررسی لازم را از بانک رسانه های کشور (برخط) به عمل می آورند.
تبصره 2: کانونها می توانند برای نامگذاری آگهی نامه از نام دیگری به غیر از نام کانون استفاده نمایند و رعایت مفاد بند مربوطه (11) و تبصره 1 این بند الزامی است.

12- نشان (لوگو) آگهی‌نامه نباید مشابه نشان نشریات یا آگهی‌نامه‌های دیگر کشور باشد.

13- کانون‌های آگهی و تبلیغاتی می‌توانند در آگهی‌نامه براساس نوبت انتشار، نام ماه، فصل و سال انتشار را بدون درج شماره ردیف یا مسلسل قید کنند.

14- آگهی‌نامه باید دارای شناسنامه‌ای در ابعاد حداقل دو کادر در صفحه‌های ثابت باشد که در آن نام کانون آگهی و تبلیغاتی و شماره پروانه فعالیت آن، نام مدیر مسؤول کانون، نشانی، شماره تلفن و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و نام چاپخانه؛ نشانی و شماره تلفن آن در شناسنامه درج شود.

15- پذیرش و درج آگهی در آگهی نامه منوط به رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی؛ عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

16- کانون‌های آگهی و تبلیغاتی در درج آگهی‌ها موظف هستند علاوه بر رعایت مواد 11، 12، 13، 14، 15 و 17 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، بندهای ماده 3 دستورالعمل اجرایی مصوب جلسه 11/2/79 کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مربوط به تبلیغات خدمات پزشکی را رعایت کنند.
تبصره: کانون‌های آگهی و تبلیغاتی منتشرکننده آگهی‌نامه موظف هستند به هنگام پذیرش یا دریافت سفارش چاپ آگهی‌ها مجوزها و مستندات قانونی لازم مرکز سفارش‌دهنده را دریافت و در صورت درخواست ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ارائه نمایند.

17- کانون‌های آگهی و تبلیغاتی موظف هستند تعداد 5 نسخه از آگهی‌نامه‌ها را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل فعالیت خود تحویل و برگه اعلام وصول دریافت کنند و در مورد آگهی‌نامه‌های تخصصی نیز تعداد 5 جلد به دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی تحویل و رسید دریافت نمایند.

18- با انتشار این دستورالعمل تمامی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی که در حال انتشار آگهی‌نامه می‌باشند موظفند نسبت به کسب موافقت اصولی از مراجع تعیین شده در این دستورالعمل اقدام  نمایند. در غیر این صورت انتشار آگهی‌نامه توسط آنها غیرمجاز خواهد بود و از فعالیت این کانون‌ها ممانعت به عمل خواهد آمد.
دستورالعمل انتشار آگهی‌نامه‌ها در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 10/06/1393 کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور به تصویب رسید و از زمان ابلاغ جایگزین دستورالعمل های قبلی شده و لازم الاجرا می باشد.
                                                                                                                                                       حسین انتظامی
                                                                                                                                      معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی 
                                                                                                                                                                  و 
                                                                                                                            رئیس کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور