تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

فراخوان

فراخوان عمومی برای ساماندهی تابلوهای سر در مغازه‌ها و واحدهای صنفی

عموم شهروندان می‌توانند به صورت داوطلبانه موارد تخلف از قانون در مورد اسامی سردر مغازه‌ها و واحدهای صنفی را شناسایی و با کلیک در اینجا، علاوه ‌بر ارسال عکس، مشخصات و نشانی واحد مورد نظر، موارد عدم رعایت قانون را با توجه به دستورالعمل آن اعلام کنند.