فراخوان

فراخوان عمومی برای ساماندهی تابلوهای سر در مغازه‌ها و واحدهای صنفی

عموم شهروندان می‌توانند به صورت داوطلبانه موارد تخلف از قانون در مورد اسامی سردر مغازه‌ها و واحدهای صنفی را شناسایی و با کلیک در اینجا، علاوه ‌بر ارسال عکس، مشخصات و نشانی واحد مورد نظر، موارد عدم رعایت قانون را با توجه به دستورالعمل آن اعلام کنند.