مقالات منتشر شده در مطبوعات با موضوع تبلیغات | مبانی کاربردی

ردیف – عنوان – نام نشریه – تاریخ یا شماره

1- تبلیغات روی اینترنت؛ بازاریابی - 3

2- تبلیغات سالم در روابط عمومی – هنر هشتم – 10

3- تبلیغات در اینترنت؛ هنر هشتم – 24

4- تبلیغات در اینترنت؛ آفرینش – 24/2/81

5- تبلیغات در وب؛ بزرگراه رایانه – 47

6- تبلیغات چاپی موثر است: پژ<هشت علمی و جذاب اتحادیه ناشران روزنامه آلمانی؛ صنعت چاپ – 236

7- تبلیغات بازرگانی و سه رویکرد تازه دستیابی به یک نظام جامع تبلیغاتی ضرورتی حتمی است؛ رسانه – 32

8- تبلیغات؛ کدام شیوه برای انتقال پیام؟ میزگردی با انجمن صنفی تبلیغات ایران/ علیرضا صدر محمدی ...؛ سینما – 458

9- تبلیغات، آن گونه که هست، نه آن گونه که باید باشد. ؛ ایران – 28/3/80

10- نقش تبلیغات در روابط عمومی تحقیقات؛ روابط عمومی – 6

11- پی جست ظرفیت های تبلیغات دینی در بستر دانش ارتباطات؛ نگاه حوزه – 59-62

12- پیوندهای ارتباطات، هنر و تبلیغات؛ نگاه حوزه - 59-62

13- تاثیرات سو تبلیغات تجاری بر جامعه ایران؛ جمهوری اسلامی – 4/4/81

14- تاثیر تبلیغات بر فرهنگ؛ همشهری – 3-5/12/77
15- بررسی اهداف، الگو و باید نبایدهای تبلیغات تجاری در وسایل ارتباط جمعی؛ کیهان – 5/4/78

16- بررسی تبلیغات در سیما و رسانه ها؛ جوان – 26/3/79

17- بررسی وضعیت تبلیغات در مطبوعات ایران؛ ابرار – 9-10/3/79

18-بسته بندی، بازاریابی و تکنیک تبلیغات/ سخنران محمدحسن صراف زاده؛ استاندارد – 128

19- بازاریابی اینترنتی: تبلیغات/ ترجمه فرزاد مشکاتی؛ ابرار اقتصادی – 20/9/81

20- بازاریابی برای محصولات صادراتی: ضرورت حضور در صحنه تبلیغات جهانی؛ تازه های اقتصاد – 68

21- بازاریابی تبلیغات بازرگانی و روابط عمومی موثر صنعت لاستیک ایران؛ زمستان – 1380

22- بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه: رویکرد نوین به تبلیغات / کامبیز حیدرزاده؛ کارآفرین – 12 و 13

23- بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد ایران؛ ملت – 8/3/80

24- بازاریابی و تبلیغات نامناسب به صادرات کشور زیاد می رساند؛ اخبار – 21/4/78

25- استراتژی های کارآمد تبلیغات جهانی/ ترجمه فرشته رحیمی الماسی؛ نساجی امروز – 14

26- ابعاد و آثار تبلیغات «آثار منفی تبلیغات» / احمد یحیایی ایله ای؛ هنر هشتم – 24

27- اثر تبلیغات بر فروش و سایر عملیات مربوط به بازرسی؛ گرافیک – 25-26

28- آسیب شناسی تبلیغات، راهکارها و کارکردها ]میزگرد با حضور شعبار شهیدی مودب ... و دیگران[ هنر هشتم – 24

29- آگهی های تجاری جذابیت های فراموش شده، نظر سنجی درباره تبلیغات تجاری در ایران؛ فرهنگ و پژوهش – 92

30- تجارت الکترونیکی را از تبلیغات تلویزیونی آغاز کنید/ حبیب چینی؛ آسیا – 19/3/81
31- بازاریابی مبتنی بر اتباطات یکپارچه: رویکرد نوین به تبلیغات/ کامبیز حیدرزاده؛ کارآفرین- 12 و 13

32- بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد ایران؛ ملت – 8/3/80

33- بازاریابی و تبلیغات نامناسب به صادرات کشور زیان می رساند؛ اخبار – 21/4/78

34- استراتژی امام سجاد (ع) در ارتباط و تبلیغات؛ ماهنامه پاسدار اسلام – 221

35- استراتژی ها کارآمد تبلیغات جهانی/ ترجمه فرشته رحیمی الماسی؛ نساجی امروز – 14

36- ابعاد آقار تبلیغات «آقار منفی تبلیغات»/ احمد یحیایی ایله ای؛ هنر هشتم – 24

37- اثر تبلیغات پرفرش و سایر عملیات مربوط به بازرسی؛ گرافیک – 25-26

38- آسیب شناسی تبلیغات، راهکارها و کارکردها ]میزگرد با حضور شعبان شهیدی مودب... و دیگران[ هنر هشتم – 24

39- آگهی های تجاری جذابیت های فراموش شده، نظرسنجی درباره تبلیغات تجاری در ایران؛ فرهنگ و پژوهش – 92

40- تجارت الکترونیکی را از تبلیغات تلویزیونی آغاز کنید/ جبیب چینی؛ آسیا – 19/3/81

41- تحقیقات لازمه تبلیغات حرفه ای، باید بدانیم چگونه و با چه وسایلی تبلیغ کنیم؛ هنر هشتم – 11

42- جایگاه تبلیغات در تلویزیون های جهان؛ جام جم – 8 و 10/11/79

43- جایگاه تبلیغات بازرگانی در شبکه بانکی کشور/ حسن حسنی فصل نامه بانک صادران – 19

44- رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات روابط عمومی: بازرس انجمن روابط عمومی های کل کشور در گفتگو با ابرار؛ ابرار – 29/6/80

45- رعایت قواعد بازی در تبلیغات جهانی؛ تدبیر- 91

46- رمز موفقیت در صادرات: گزارش از سمینار یک روزه بازاریابی و تبلیغات در صادرات؛ کارآفرین – 4 و 5

47- رمز موفقیت در صادرات – بخش پایانی: تبلیغات فراموش نشود؛ کارآفرین خرداد – 1380

48- روابط عمومی بازاریابی تبلیغات هنر هشتم – تابستان 1380

49- روابط عمومی و تبلیغات، کدام ابزار تبلیغی برای کدام پیام؟ راسانه – 4(9)

50- روابط عمومی و تبلیغات تجاری/ رسول آقاداود؛ هنر هشتم – 25

51- ساماندهی تبلیغات سینمای ایران: از طریق تشکیل یک شرکت تبلیغاتی؛ فیلم – 220

52- سنجش نظر عام: نتایج یک نظرسنجی عمومی درباره تبلیغات سینمایی؛ فیلم – 842

53- گفتگوی تمدن ها جهانی شدن و تبلیغات؛ حیات نو – 3/8/80

54- ما استاندارد تبلیغات را می شناسیم ]استفاده از کاراکترهای خاص در تبلیغات[ سروش جوان – 24

55- مفاهیم و الگوی مدیریتی تبلیغات شرکت ها/ علی کتانی؛ ابرار اقتصادی – 7/2/81

56- مقررات جدید تبلیغات برای فرآورده های آرایشی؛ صنایع بهداشتی و آرایشی – 34

57- نقش توسعه منابع در اثر بخشی تبلیغات بازرگانی؛ مدیریت – اردیبهشت 1379

58- نقش ثروتمندترین مرد جهان ]بیل گیتس[ در آینده صنعت عکس و تبلیغات/ مترجم اسکند جهانبانی صنعت چاپ – 232

59- نقش رسانه های جمعی و تبلیغات توسعه فرهنگ مشارکت – فرهنگ مشارکت – 18

60- نگاهی به تبلیغات تجاری/ محمد تقی یاسینی؛ جام جم – 12/4/81 و 29/3/81

61- مردم از صدا و سیما چه می خواهند؟ تبلیغات اعتماد بخش سروز – 881 – 893- 880- 877 – 878
62- روش های ارزیابی آثار تبلیغات؛ بازاریابی – 3

63- روش های تبلیغات موثر در چارچوب اصالت ها و ارزش های فرهنگی؛ مسافران – شهریور 1380

64- ده فرمان تبلیغات؛ بازاریابی – 3

65- راز تبلیغات بهتر در روابط عمومی/ رسول آقا داود؛ روابط عمومی – 13

66- راهکارهای جذب تبلیغات آگهی و نشریات دانشجویی؛ همراه – تیر 1379

67- راه و رسم هدفمند تبلیغات اقتصادی / داو چابوک؛ آسیا – 21/7/81

68- دانش تبلیغات و تبلیغات کتاب/ محمد رضا محمدی فر؛ کتاب هفته – 436

69- جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور/ آذرخش صبری بقایی؛ هنر هشتم – 24

70- جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور/ شهرزاد شیخی؛ هنر هشتم – 25

71- جایگاه کاریکاتور در تبلیغات/ کتاب ماه (هنر) – تیر 1380

72- تبلیغات: آن گونه که باید باشد: نگاهی به نقش روابط عمومی در تبلیغات کارگزار؛ روابط عمومی2

73- تبلیغات آن گونه که باید باشد: نگاهی به نقش روابط عمومی در تبلیغات؛ کامپیوتر و ارتباطات – 2

74- طراحی الگو مناسب تبلیغات برای کالاهای منتخب ایران – تعاون – 204

75- تکنیک های موثر برای تبلیغات در اینترنت؛ ابرار اقتصادی – 31/6/80

76- تبلیغات، تلویزیون، کودکان – هنر هشتم – 21

77- تلویزیون و تبلیغات ناکارآمد تجاری و بازرگانی؛ جمهوری اسلامی – 13/9/78

78- فقدان نمادهای فرهنگی و ارزشی در تبلیغات تجاری نیم نگاهی به تبلیغات تلویزیونی در زمینه مواد غذایی؛ ابرار – 6/3/77

79- فقدان نهادی فرهنگی و ارزشی در تبلیغات تجاری؛ گرافیک – 26-25

90- کودکان و موج تبلیغات تلویزیونی: نگاهی به تاثیر پیام های بازرگانی بر کودکان؛ همشهری- 10/6/80

91- کودکان هدف تبلیغات یا ابزار آن، نگاهی به کارکرد رسانه ها در تغییر رفتار اجتماعی فرزندان؛ ابرار – 15/4/78

92- نقش آموزش و تبلیغات در پیشگیری از جرم؛ بررسی اصلاح ساختار قوه قضاییه از زاویه ای نو – همشهری – 13/5/79

93- نقش ارتباطات در تبلیغات دینی و مذهبی؛ نگاهی به تاریخچه و سیر تحول پخش برنامه های دینی – آفرینش – 20 و 22/6/78

94- نقش بازاریابی و بازاریاب در روند تبلیغات: سنخرانی دکتر ابراهیمی در دومین نشست مدیران گرافیک – 25-26

95- نقش تبلیغات در ارایه پیام دین؛ کیهان – 19/12/78

96- تبلیغات و اطلاع رسانی؛ نگاهی به نقش و کارکردهای روابط عمومی – همشهری – 9/9/77

97- تبلیغ تجاری برای کودکان، خوب یا بد؟ تبلیغات تجاری در رسانه ها و تاثیرات آن بر کودکان – همشهری – 17/1/77

98- تبلیغات موثر بسترسازی بازارسازی: نگاهی به نقش تبلیغات در صنعت و بازرگانی ایران/ علی اکبر بابایی... و ]دیگران[ تدبیر – 123

99- تبلیغات و ارتباط آن با سطح خدمات بانک ها/ تهیه و تنظیم محمدنیا هوشمند؛ بانک و اقتصاد – 26

100- نقش تبلیغات تلویزیونی بر رفتار کودکان؛ اصلاح و تربیت – آبان 1380

101- نقش تبلیغات در عرصه صادرات بازاریابی؛ چاپ و بسته بندی – 13 و 12

102- نقش تبلیغات در قاچاق کالاهای خارجی؛ بررسی های بازرگانی – 135
103- تبلیغات نظامی و کاربرد آن در جنگ بخش پایانی: نقش وسایل ارتباط جمعی در تبلیغات نظامی؛ صف – 253

104- تبلیغات و آثار آن بر جامعه؛ اصلاح و تربیت – 63

105- اهمیت و نقش تبلیغات در فعالیت های بازرگانی پیام دریا – 72

106- ایدئولوژی و تبلیغات: هنر نقد هنری؛ گلستان – دی 1380

107- ایزو 90001 از تبلیغات تا واقعیت فرهنگ و تعاون – 71

108- تاثیر تبلیغات تجاری بر بیمه های زندگی در ایران؛ صنعت بیمه – 50

109- تاثیر تبلیغات در زندگی ما؛ فولاد – 19