هشدار سازمان نظام پزشکی به سایت های تبلیغاتی

سازمان نظام پزشکی کشور، انتشار آگهی‌ها و تبلیغات سلامت و پزشکی را در سایت‌های تبلیغاتی ملزم به دریافتِ مجوز صادر شده آن سازمان برای متقاضیان کرد.

بر همین اساس، آگهی‌دهندگان و متقاضیان تبلیغات سلامت و پزشکی برای انتشار آگهی‌های خود در سایت‌های ارائه‌دهنده تبلیغات بر بستر وب باید مجوز سازمان نظام پزشکی کشور را اخذ و ارائه نمایند.

سازمان نظام پزشکی با ابلاغ "دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی‌هایِ دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی"، از ارائه دهندگان خدمات تبلیغاتی بر بستر وب خواست مجوز تبلیغاتِ سلامت و پزشکی را از متقاضیان و آگهی دهندگان دریافت کنند. هم‌چنین؛ هر ماده، محصول یا خدمتی خارج از تعاریف فوق نیز چنان چه مدعی هر گونه اثرات درمانی ، تشخیصی، پیشگیری و بازتوانی گردد، مشمول این دستورالعمل خواهد بود .

مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی و امور پزشکی مشمول این دستورالعمل هستند که برای هر یک از فعالیت های خود بر اساس قوانین و مقررات مربوط نیازمند دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

بر اساس این دستورالعمل، دریافت مجوز تبلیغات برای مطب / دفتر کار بر عهده صاحب پروانه مطب / دفتر کار خواهد بود و درمورد موسسه های پزشکی نیز بر عهده مسئول فنی است.

رسانه های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری مانند صدا و سیما و ...، شبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت و ..، تولیدات چاپی مانند تراکت و ... بسته بندی کالاها و ...، تابلوهای تبلیغاتی محیطی و ... نمایشگاهی، بانک‌های اطلاعاتی، رسانه های چاپی تخصصی پزشکی وعمومی و ... و هرگونه هدایای تبلیغاتی تحت شمول این دستورالعمل هستند.

دریافت دستورالعمل


چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸