برگزاری نودوچهارمین جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور

نود و چهارمین جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور روز یکشنبه ششم خرداد ماه در سالن جلسات اداره کل تبلیغات واطلاع رسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی این جلسه به ریاست دکتر سلطانی فر،معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و رئیس کمیته مرکزی ، دکتر انصاری نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،دکتر حیدری مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی و قره داغی معاون اداره کل و همچنین دکتر دهقان نماینده انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ،دکتر ضرغامی رئیس سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ،دکتر مریدی مدیر کل فرهنگ وارشاد استان تهران و دکتر کاظمی معاون این اداره کل و همچنین اسعدی رئیس اداره کانون های تبلیغاتی ، برگزار شد.

بنا به این گزارش موضوع بررسی پیش نویس دستور العمل نحوه فعالیت تبلیغاتی در شبکه ها و پیام رسان های داخلی ،همچنین رسیدگی به درخواست انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران در خصوص ایجاد شفافیت و رفع مغایرت از برخی قوانین ومقررات در حوزه تبلیغات محیطی در دستور کاراین کمیته بود.

این گزارش حاکی است که پس از بحث وبررسی در مورد تهیه پیش نویس، مقرر شد باتوجه به نظرات اعضای جلسه، اصلاحات لازم در پیش نویس صورت گرفته و در جلسه بعد مطرح گردد. همچنین در مورد موضوع دوم جلسه، مقررشد طی برگزاری نشستی با وزارتخانه هاو سازمان های زیربط از جمله وزارت راه و شهر سازی و بهداشت و درمان ،آموزش پزشکی، در مورد قوانین و ضوابط مربوط به تبلیغات حوزه آنهاتصمیم گیری شود.


سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۷