گفت و گو

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت بنیان های علمی  و غنای ادبیات مکتوب در حوزه صنعت تبلیغات ، بخش جدیدی را در پایگاه اطلاع رسانی  خود با عنوان" گفت و گو" راه اندازی کرده است که در آن در مورد مسائل، مشکلات و چالش های این رشته با اساتید، دست اندرکاران  و کارگزاران این حوزه به گفتگو نشسته ایم.
با بررسی، تحلیل و نقد این موضوعات بر آنیم ضمن طرح این مسائل، کمبود ها و نارسایی های هر بخش را بررسی و راهکارهای بهبود و توسعه آنها را شرح و بسط دهیم.
مخاطب گرامی، آگاهی از نقطه نظرات و دیدگاه های شما در مورد هریک از این موضوعات بدون تردید چراغی است روشنگر برای ادامه راهی که در پیش داریم.

گفتنی است : مطالب مصاحبه های مندرج در سایت، الزاما بیانگر نظرات این اداره کل نمی باشد و مسئولیت مطالب اعلامی و مقالات به عهده مصاحبه شوندگان می باشد.