[ امار بازدید سایت ]

لحظه اجابت

يكشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۳
آدم‌ها برای بیدار شدن، گاهی به یک تلنگر نیازمندند... شبیه یک قسم به ظرافت انجیر، قسم به لطافت زیتون؛ آدم‌ها، برای اجابت، گاهی به دنبال یک نگاه عمیق‌اند، یک آمین از ته دل... آدم‌ها، برای دریافت تجربه رسیدن، گاهی ... ادامه

ادامه اخبار