[ امار بازدید سایت ]
< >

دوره آموزشی آشنایی با اصول روابط عمومی و قوانین و مقررات تبلیغات در خراسان رضوی برگزار می‌شود

چهارشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۴
‌ به منظور آشنایی متقاضیان تأسیس کانون‌آگهی و تبلیغاتی با قوانین و مقررات تبلیغات و اصول روابط عمومی، دوره آموزشی یک روزه‌ای با حضور اساتید فن تبلیغات در مشهد برگزار می‌شود. این دوره آموزشی صبح روز پنجشنبه، ‌8 مرداد ... ادامه

ادامه اخبار
ادامه اخبار