[ امار بازدید سایت ]

صدور موافقت‌نامه انتشار آگهی‌نامه‌‌ها پس از دریافت اطلاعات کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۳
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی به استناد دستورالعمل جدید نحوه چاپ و انتشار آگهی‌نامه مصوب جلسه هفتاد و چهارم کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، آماده صدور موافقت اصولی برای انتشار آگهی‌نامه‌های تخصصی سراسر کشور است. ... ادامه

ادامه اخبار